Moord

Eis levenslang voor oorlogmisdaden [PrimeCrime]

Eshetu A. een genaturaliseerde Nederlander stond vandaag terecht voor oorlogmisdaden. Het OM vindt dat A. zich schuldig heeft gemaakt aan het opsluiten van vermeende tegenstanders van het militaire bewind van kolonel Mengistu, martelingen en moord. In Ethiopië werd hij al eerder voor iets andere feiten ter dood veroordeeld, maar……

Lees verder op PrimeCrime: Eis levenslang voor oorlogmisdadenTo Top
Volg ons voor alle updates