Justitie

Advocaten dienen klacht in tegen AIVD [Crimesite]

De ad­vo­ca­ten­ Sé­bas Dieks­tra en Ro­bert van der Laan hebben bij mi­nis­ter Plasterk van Bin­nen­land­se Za­ken een klacht in­ge­diend te­gen de Al­ge­me­ne In­lich­tin­gen- en Vei­lig­heids­dienst (AIVD). Ze stellen dat de dienst waarschijnlijk onrechtmatig gesprekken tussen hen en een client heeft afgeluisterd.

Lees verder op Crimesite: Advocaten dienen klacht in tegen AIVDTo Top
Volg ons voor alle updates